Mit tanulunk (még) C2 szinten?

No Comments

Ezen a szinten valóban már spontán és folyékonyan képes vagy beszélni, és bonyolultabb szövegeket is megértesz. 🙂

Ez a szint lehetővé teszi, hogy csiszolhasd már megszerzett tudásodat. Tökéletesítjük kiejtésedet, választékosabbá tesszük szókincsedet, nyelvtanodat, és érdeklődésednek megfelelően szövegeket, könyveket olvasunk, vagy akár filmeket nézünk.

A nyelvtanulásnak soha nincs vége, ha szeretnél még tökéletesebben beszélni és írni, várom jelentkezésedet az info@nemetoktatofordito.hu címen.

Mire számíthatok C1 szinten?

No Comments

A többi nyelvi szinthez hasonlóan a C1 szintet is két alszint teljesítésével lehet elérni. Egy alszint elvégzéséhez átlagosan 10 tanórára van szükség, így a C1 szint összesen min. 20 tanórát jelent.

Mit tanulunk a 20 óra alatt?

C1.1: Ha már részletesen ki tudod fejteni véleményedet a társadalmi vagy szakmai élet kérdéseiben és érted az igényesebb szövegeket, megtanuljuk, hogyan tudsz mind szóban mind írásban jól tagoltan és válogatott szókinccsel kommunikálni. Előkerülnek az irodalmi témák és rövidebb hírekkel is foglalkozunk. Ekkor tanulunk a főnevek nyelvtani fontosságáról, mások helyes idézéséről, és az árnyaló szavak jelentőségéről is.

C1.2: Ezen a szinten már olyan témák kerülnek terítékre, mint a pszichológia, a különböző tudományok, kutatási területek, színház- és festőművészet. Új szavakat tanulunk és különböző szinonimákkal bővítjük a már meglévő szókincset. Nyelvtanból főként a Genitiv és az “es” szócska használata várható.

Várom jelentkezésedet az info@nemetoktatofordito.hu címen.

A B2 szint tanmenete

No Comments

A B2 szint 2 alszintjének 2×10 órája alatt az alábbi témákkal foglalkozunk:

B2.1: Külföldön tanulnál tovább? Nagy szókinccsel rendelkezel? Anyanyelvi beszélőkkel már folyékonyan megérteted magadat? Ezen a szinten szókincsed óriási ütemben fejlődik majd. Az általános témák mellett mint a környezet, emberek, fogyasztói szokások a nyelvi és globális témák közül is többel foglalkozunk. Nyelvtanból megtanuljuk a szavak mondatbeli helyes sorrendjét, bizonyos igék, melléknevek, és főnevek helyes használatát.

B2.2: Ha már megérted a bonyolultabb szövegeket és beszélgetni tudsz a legkülönfélébb témákról, következhet írásbeli és auditív készségeid fejlesztése. A munka világától az egészségügy és a jövő kérdésein át a média hatásáig számos témát elemzünk. Ezen a szinten nyelvtanilag bővítheted és elmélyítheted tudásodat a Konjunktiv II, a függő beszéd, és a passzív igeragozás területén.

Ha kedvet kaptál, jelentkezz az info@nemetoktatofordito.hu e-mail címen.

A B1 szint tananyaga

No Comments

Ahogy bizonyára tudod, minden nyelvi szint  két alszintre osztható, így a B1 szintet az B1.1 és az B1.2 szint teljesítésével lehet elérni. Az alszintek elvégzéséhez átlagosan 10 tanórára van szükség, így az A2 szint összesen minimum 20 tanórát takar.

Mit tanulunk meg a 2×10 óra alatt?

B1.1: Ezen a szinten egyszerű témákról már képes vagy beszélni, ezért fontos szókincsed elmélyítése, ami többek közt olyan témákat ölel fel, mint a munka, iskola, szabadidő, család, szórakozás, ünnepek, ünnepnapok. Nyelvtanod is új szintre lép, megtanulunk célokat megfogalmazni, prepozíciókat használni sok-sok gyakorlattal.

B1.2: Ha már összefüggően és folyékonyan tudsz különböző témákról és magadról beszélni, ezen a szinten kibővítjük szókincsedet, és megtanulsz olyan témákról beszélni és írni, mint pl. a film és zene, sport, divat. Sokat foglalkozunk az utazás és a különböző kultúrák témakörével. Nyelvtani témaként megismerkedünk a vonatkozói mellékmondatokkal, a tagadással, a melléknévi igenevekkel.

Ez a szint már a középfokra készít fel, így különösen igényli a motivációt és a figyelmet. Ha hatékonyan szeretnél középfokra készülni, várom jelentkezésedet az info@nemetoktatofordito.hu címen.

Az A2-es szint témái

No Comments

Minden nyelvi szint további két alszintre osztható, tehát az A2 szintet az A2.1 és az A2.2 szint teljesítésével lehet elérni. Az alszintek elvégzéséhez általában 10 tanórára van szükség, így az A2 szint összesen átlagosan 20 tanórát takar.

Mit tanulhatsz meg a 2×10 óra alatt?

A2.1: Ha már ismered a gyakran használt szófordulatokat és az alapvető nyelvtant, a lakáskeresés témakörében bővítjük szókincsedet. Megtanulsz emlékeket és történeteket mesélni, az időjárásról beszélni. Megismerkedünk mindennapi helyzetekkel, válaszolunk meghívásokra, egyre többet használjuk a nyelvet beszédben. Nyelvtan tekintetében nagy szerepet kap a Konjunktiv II használata, a visszaható igék és az indirekt kérdések működése.

A2.2: Megismerheted, hogyan fogalmazhatsz meg kívánságokat, kéréseket. Beszélünk a külföldi életről, problémákról. Elemezzük a televízió és újságok nyelvét, és sokat foglalkozunk a külföldi munkakereséssel is. A környezetvédelmi témák is egyre inkább előtérbe kerülnek. Nyelvtani ismereteidet a mellékmondatokkal bővítjük, de foglalkozunk többek közt a birtokos esettel és a gyenge főnévragozással, valamint a passzív képzésével is.

Ha már rendelkezel az alapokkal, de bővítenéd tudásodat, jelentkezz az info@nemetoktatofordito.hu e-mail címen.

Mit tanulunk A1 szinten?

No Comments

Minden nyelvi szintet további két alszintre osztanak, így az A1 szintet az A1.1 és az A1.2 szint teljesítésével lehet elérni. Egy alszint elvégzéséhez átlagosan 10 tanórára van szükség, így az A1 szint összesen min. 20 tanórát jelent.

És hogy mi mindent tanulunk meg a 2×10 óra alatt?

A1.1: Német nyelvterületre kerültél/készülsz? Akkor nem árt, ha megtanulsz tájékozódni, az ismerkedéshez magadról beszélni, étteremben rendelni, számokat használni, bevásárolni, munkát találni, és megértetni magadat a szabadidődben. De elkezdesz német cikkeket is olvasni. Nyelvtanból megtanuljuk többek közt a legfontosabb kérdőszavakat, az alapvető mondatalkotást, kérdezést, a jelen idő használatát, sok melléknevet, módbeli segédigéket, a névelők használatát – nem csak elméletben.

A1.2: Ezen a szinten már vannak alapjaid, így megtanuljuk a család és együttélés szókincsét, foglalkozunk a háztartás, táplálkozás, test, és egészség kérdéseivel. Továbbá elkezdünk a nyaralásról, német nyelvű országokról, és Magyarországról beszélgetni. Nyelvtani ismereteidet az elváló igekötős igékkel, a múlt időkkel, a melléknév-fokozással, a birtokos névmásokkal, és a melléknév-ragozással bővítjük.

Ha kedvet kaptál, jelentkezz az info@nemetoktatofordito.hu e-mail címen.

 

 

Nyelvi szintek

No Comments

Nem tudod a szintedet? Nem vagy ezzel egyedül. 🙂 Íme egy kis segítség. A Közös Európai Referenciakeret a nyelvtanulókat három nagy csoportba sorolja, amelyeket hat szintre lehet bontani:

A Alapszintű nyelvhasználó (Basic User)

  • A1 Minimumszint (Breakthrough)
  • A2 Alapszint (Waystage)

B Önálló nyelvhasználó (Independent User)

  • B1 Küszöbszint (Threshold)
  • B2 Középszint (Vantage)

C Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User)

  • C1 Haladó (Effective Operational Proficiency)
  • C2 Mesterfok (Mastery)

A CEFR megadja, hogy a nyelvtanulónak az egyes szinteken milyen képességekkel kell rendelkeznie olvasás, írás, beszéd és hallás utáni értés terén:

Szint Leírás
A1 Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.
A2 Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen.
Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.
B1 Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban.
Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.
B2 Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét.
Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.
C1 Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni.
Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.
C2 Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmaz sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat.
Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik.
Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejti ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.

Ezek a jellemzések az Európában beszélt nyelvek bármelyikére vonatkozhatnak; fordításuk sok nyelven létezik.

A nagyobb német nyelvvizsgáztató intézetek minden szinten kínálnak ingyenes online szintfelmérő teszteket. Ha nem tudod biztosan, hol is tartasz, próbáld ki ezeket:

Goethe Institut: https://www.goethe.de/de/spr/kup/tsd.html

Österreich Institut: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/de/deutsch-lernen-in-budapest/einstufungstest/

(https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6s_Eur%C3%B3pai_Referenciakeret)

Categories: Német infók Tags: Címkék: , , , , , , ,

Mi ez?

No Comments

Célom, hogy bemutassam a nyelvtanulás néhány hagyományos kereteken kívüli lehetőségét. 15 éve dolgozom német nyelvtanárként és szakfordítóként, és tapasztalataimra alapozva a klasszikus egyéni tanórákon kívül speciális szaknyelvi kurzusok, tematikus tanfolyamok keretében próbáljuk elmélyíteni a diákok német nyelvi ismereteit.
A blog ezeket a lehetőségeket mutatja be, illetve ötleteket ad a nyelvtanulás játékos formáihoz.