A B2 szint tanmenete

No Comments

A B2 szint 2 alszintjének 2×10 órája alatt az alábbi témákkal foglalkozunk:

B2.1: Külföldön tanulnál tovább? Nagy szókinccsel rendelkezel? Anyanyelvi beszélőkkel már folyékonyan megérteted magadat? Ezen a szinten szókincsed óriási ütemben fejlődik majd. Az általános témák mellett mint a környezet, emberek, fogyasztói szokások a nyelvi és globális témák közül is többel foglalkozunk. Nyelvtanból megtanuljuk a szavak mondatbeli helyes sorrendjét, bizonyos igék, melléknevek, és főnevek helyes használatát.

B2.2: Ha már megérted a bonyolultabb szövegeket és beszélgetni tudsz a legkülönfélébb témákról, következhet írásbeli és auditív készségeid fejlesztése. A munka világától az egészségügy és a jövő kérdésein át a média hatásáig számos témát elemzünk. Ezen a szinten nyelvtanilag bővítheted és elmélyítheted tudásodat a Konjunktiv II, a függő beszéd, és a passzív igeragozás területén.

Ha kedvet kaptál, jelentkezz az info@nemetoktatofordito.hu e-mail címen.

Nyelvi szintek

No Comments

Nem tudod a szintedet? Nem vagy ezzel egyedül. 🙂 Íme egy kis segítség. A Közös Európai Referenciakeret a nyelvtanulókat három nagy csoportba sorolja, amelyeket hat szintre lehet bontani:

A Alapszintű nyelvhasználó (Basic User)

  • A1 Minimumszint (Breakthrough)
  • A2 Alapszint (Waystage)

B Önálló nyelvhasználó (Independent User)

  • B1 Küszöbszint (Threshold)
  • B2 Középszint (Vantage)

C Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User)

  • C1 Haladó (Effective Operational Proficiency)
  • C2 Mesterfok (Mastery)

A CEFR megadja, hogy a nyelvtanulónak az egyes szinteken milyen képességekkel kell rendelkeznie olvasás, írás, beszéd és hallás utáni értés terén:

Szint Leírás
A1 Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.
A2 Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen.
Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.
B1 Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban.
Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.
B2 Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét.
Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.
C1 Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni.
Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.
C2 Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmaz sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat.
Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik.
Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejti ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.

Ezek a jellemzések az Európában beszélt nyelvek bármelyikére vonatkozhatnak; fordításuk sok nyelven létezik.

A nagyobb német nyelvvizsgáztató intézetek minden szinten kínálnak ingyenes online szintfelmérő teszteket. Ha nem tudod biztosan, hol is tartasz, próbáld ki ezeket:

Goethe Institut: https://www.goethe.de/de/spr/kup/tsd.html

Österreich Institut: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/de/deutsch-lernen-in-budapest/einstufungstest/

(https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6s_Eur%C3%B3pai_Referenciakeret)

Categories: Német infók Tags: Címkék: , , , , , , ,

Mi ez?

No Comments

Célom, hogy bemutassam a nyelvtanulás néhány hagyományos kereteken kívüli lehetőségét. 15 éve dolgozom német nyelvtanárként és szakfordítóként, és tapasztalataimra alapozva a klasszikus egyéni tanórákon kívül speciális szaknyelvi kurzusok, tematikus tanfolyamok keretében próbáljuk elmélyíteni a diákok német nyelvi ismereteit.
A blog ezeket a lehetőségeket mutatja be, illetve ötleteket ad a nyelvtanulás játékos formáihoz.