Mit tanulunk (még) C2 szinten?

No Comments

Ezen a szinten valóban már spontán és folyékonyan képes vagy beszélni, és bonyolultabb szövegeket is megértesz. 🙂

Ez a szint lehetővé teszi, hogy csiszolhasd már megszerzett tudásodat. Tökéletesítjük kiejtésedet, választékosabbá tesszük szókincsedet, nyelvtanodat, és érdeklődésednek megfelelően szövegeket, könyveket olvasunk, vagy akár filmeket nézünk.

A nyelvtanulásnak soha nincs vége, ha szeretnél még tökéletesebben beszélni és írni, várom jelentkezésedet az info@nemetoktatofordito.hu címen.

Mire számíthatok C1 szinten?

No Comments

A többi nyelvi szinthez hasonlóan a C1 szintet is két alszint teljesítésével lehet elérni. Egy alszint elvégzéséhez átlagosan 10 tanórára van szükség, így a C1 szint összesen min. 20 tanórát jelent.

Mit tanulunk a 20 óra alatt?

C1.1: Ha már részletesen ki tudod fejteni véleményedet a társadalmi vagy szakmai élet kérdéseiben és érted az igényesebb szövegeket, megtanuljuk, hogyan tudsz mind szóban mind írásban jól tagoltan és válogatott szókinccsel kommunikálni. Előkerülnek az irodalmi témák és rövidebb hírekkel is foglalkozunk. Ekkor tanulunk a főnevek nyelvtani fontosságáról, mások helyes idézéséről, és az árnyaló szavak jelentőségéről is.

C1.2: Ezen a szinten már olyan témák kerülnek terítékre, mint a pszichológia, a különböző tudományok, kutatási területek, színház- és festőművészet. Új szavakat tanulunk és különböző szinonimákkal bővítjük a már meglévő szókincset. Nyelvtanból főként a Genitiv és az “es” szócska használata várható.

Várom jelentkezésedet az info@nemetoktatofordito.hu címen.

A B2 szint tanmenete

No Comments

A B2 szint 2 alszintjének 2×10 órája alatt az alábbi témákkal foglalkozunk:

B2.1: Külföldön tanulnál tovább? Nagy szókinccsel rendelkezel? Anyanyelvi beszélőkkel már folyékonyan megérteted magadat? Ezen a szinten szókincsed óriási ütemben fejlődik majd. Az általános témák mellett mint a környezet, emberek, fogyasztói szokások a nyelvi és globális témák közül is többel foglalkozunk. Nyelvtanból megtanuljuk a szavak mondatbeli helyes sorrendjét, bizonyos igék, melléknevek, és főnevek helyes használatát.

B2.2: Ha már megérted a bonyolultabb szövegeket és beszélgetni tudsz a legkülönfélébb témákról, következhet írásbeli és auditív készségeid fejlesztése. A munka világától az egészségügy és a jövő kérdésein át a média hatásáig számos témát elemzünk. Ezen a szinten nyelvtanilag bővítheted és elmélyítheted tudásodat a Konjunktiv II, a függő beszéd, és a passzív igeragozás területén.

Ha kedvet kaptál, jelentkezz az info@nemetoktatofordito.hu e-mail címen.

A B1 szint tananyaga

No Comments

Ahogy bizonyára tudod, minden nyelvi szint  két alszintre osztható, így a B1 szintet az B1.1 és az B1.2 szint teljesítésével lehet elérni. Az alszintek elvégzéséhez átlagosan 10 tanórára van szükség, így az A2 szint összesen minimum 20 tanórát takar.

Mit tanulunk meg a 2×10 óra alatt?

B1.1: Ezen a szinten egyszerű témákról már képes vagy beszélni, ezért fontos szókincsed elmélyítése, ami többek közt olyan témákat ölel fel, mint a munka, iskola, szabadidő, család, szórakozás, ünnepek, ünnepnapok. Nyelvtanod is új szintre lép, megtanulunk célokat megfogalmazni, prepozíciókat használni sok-sok gyakorlattal.

B1.2: Ha már összefüggően és folyékonyan tudsz különböző témákról és magadról beszélni, ezen a szinten kibővítjük szókincsedet, és megtanulsz olyan témákról beszélni és írni, mint pl. a film és zene, sport, divat. Sokat foglalkozunk az utazás és a különböző kultúrák témakörével. Nyelvtani témaként megismerkedünk a vonatkozói mellékmondatokkal, a tagadással, a melléknévi igenevekkel.

Ez a szint már a középfokra készít fel, így különösen igényli a motivációt és a figyelmet. Ha hatékonyan szeretnél középfokra készülni, várom jelentkezésedet az info@nemetoktatofordito.hu címen.

Az A2-es szint témái

No Comments

Minden nyelvi szint további két alszintre osztható, tehát az A2 szintet az A2.1 és az A2.2 szint teljesítésével lehet elérni. Az alszintek elvégzéséhez általában 10 tanórára van szükség, így az A2 szint összesen átlagosan 20 tanórát takar.

Mit tanulhatsz meg a 2×10 óra alatt?

A2.1: Ha már ismered a gyakran használt szófordulatokat és az alapvető nyelvtant, a lakáskeresés témakörében bővítjük szókincsedet. Megtanulsz emlékeket és történeteket mesélni, az időjárásról beszélni. Megismerkedünk mindennapi helyzetekkel, válaszolunk meghívásokra, egyre többet használjuk a nyelvet beszédben. Nyelvtan tekintetében nagy szerepet kap a Konjunktiv II használata, a visszaható igék és az indirekt kérdések működése.

A2.2: Megismerheted, hogyan fogalmazhatsz meg kívánságokat, kéréseket. Beszélünk a külföldi életről, problémákról. Elemezzük a televízió és újságok nyelvét, és sokat foglalkozunk a külföldi munkakereséssel is. A környezetvédelmi témák is egyre inkább előtérbe kerülnek. Nyelvtani ismereteidet a mellékmondatokkal bővítjük, de foglalkozunk többek közt a birtokos esettel és a gyenge főnévragozással, valamint a passzív képzésével is.

Ha már rendelkezel az alapokkal, de bővítenéd tudásodat, jelentkezz az info@nemetoktatofordito.hu e-mail címen.

Mit tanulunk A1 szinten?

No Comments

Minden nyelvi szintet további két alszintre osztanak, így az A1 szintet az A1.1 és az A1.2 szint teljesítésével lehet elérni. Egy alszint elvégzéséhez átlagosan 10 tanórára van szükség, így az A1 szint összesen min. 20 tanórát jelent.

És hogy mi mindent tanulunk meg a 2×10 óra alatt?

A1.1: Német nyelvterületre kerültél/készülsz? Akkor nem árt, ha megtanulsz tájékozódni, az ismerkedéshez magadról beszélni, étteremben rendelni, számokat használni, bevásárolni, munkát találni, és megértetni magadat a szabadidődben. De elkezdesz német cikkeket is olvasni. Nyelvtanból megtanuljuk többek közt a legfontosabb kérdőszavakat, az alapvető mondatalkotást, kérdezést, a jelen idő használatát, sok melléknevet, módbeli segédigéket, a névelők használatát – nem csak elméletben.

A1.2: Ezen a szinten már vannak alapjaid, így megtanuljuk a család és együttélés szókincsét, foglalkozunk a háztartás, táplálkozás, test, és egészség kérdéseivel. Továbbá elkezdünk a nyaralásról, német nyelvű országokról, és Magyarországról beszélgetni. Nyelvtani ismereteidet az elváló igekötős igékkel, a múlt időkkel, a melléknév-fokozással, a birtokos névmásokkal, és a melléknév-ragozással bővítjük.

Ha kedvet kaptál, jelentkezz az info@nemetoktatofordito.hu e-mail címen.

 

 

Mi ez?

No Comments

Célom, hogy bemutassam a nyelvtanulás néhány hagyományos kereteken kívüli lehetőségét. 15 éve dolgozom német nyelvtanárként és szakfordítóként, és tapasztalataimra alapozva a klasszikus egyéni tanórákon kívül speciális szaknyelvi kurzusok, tematikus tanfolyamok keretében próbáljuk elmélyíteni a diákok német nyelvi ismereteit.
A blog ezeket a lehetőségeket mutatja be, illetve ötleteket ad a nyelvtanulás játékos formáihoz.